top of page

[VN] DevOps with Atlassian Cloud


Chúng tôi rất vui mừng khi chia sẻ những đổi mới của Atlassian trong DevOps! Chúng tôi đang phá bỏ những rào cản đối với DevOps và mở ra sự hợp tác giữa các đội ngũ kinh doanh, vận hành công nghệ thông tin và đội ngũ phát triển.

Tải hướng dẫn về tính năng DevOps để tìm hiểu thêm về: – Các tính năng mới cho Jira Software, Bitbucket, Opsgenie và Statuspage giúp tăng hiệu suất hợp tác và phát triển. – Những công tắc tự động hóa mới với các công cụ của bên thứ ba như GitHub, GitLab và Slack giúp công việc của bạn tiếp tục đồng bộ với các hoạt động phát triển và NHIỀU HƠN THẾ NỮA!
コメント


bottom of page